vevelstaaasen
 
  Kontaktpersoner i Grendelagets styre og vaktmestere

Grendelagets vedtekter (pdf)

Returpunktet

Nabosenteret

•Vevelstadåsen Boligsameie

•Vevelstadskogen Sameie

•Vevelstadlia Sameie

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabosenteret bordoppsett (lokale 1)

Som standard oppsett skal det stå 4 bord og 24 stoler i lokale 1.
Hvert selskap benytter selvsagt bare det de trenger, men oppsettet skal stå slik når lokalet er vasket og ryddet.

 


Betaling av leie:

Betaling skjer til Vevelstadåsen Grendelag gjennom betalingsløsningen viaobos.

(Ikke betal før du har fått aksept for din leieavtale)

- > Betal her for en dag (Lokale 1 - kr 750,-)

NB! DERSOM DU SKAL HA FLERE GJESTER ENN 24 MÅ DU LEIE BÅDE LOKALE 1 OG 2:

- > Betal her for en dag (Lokale 1+2 - kr 1100,-)

- > Betal her for 2 dager (Lokale 1+2 - kr 1900,-)

Beløpet skal dokumenteres innbetalt på vår nettbank før nøkkel utleveres!


1 2

I kalenderen under kan du se når nabosenteret er utleid eller i bruk.