vevelstaaasen
 
  Kontaktpersoner i Grendelagets styre og vaktmestere

Grendelagets vedtekter (pdf)

Returpunktet

Nabosenteret

•Vevelstadåsen Boligsameie

•Vevelstadskogen Sameie

•Vevelstadlia Sameie

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NABOSENTERET

(1/1-2016)ei
Nabosenteret er møte- og forsamlingslokale, bestående av bord, stoler, bestikk, flate og dype tallerkener, vin/øl glass, kaffekopper etc.
Utstyr og inventar som ødelegges, skal erstattes av leietaker/juridisk eier.
Utleie skjer gjennom utleieansvarlig i Grendelagets styre, se www.vevelstadaasen.no. For ytterligere info, kontakt oss på mail; nabosenteret@vevelstadaasen.no
Lokalet kan ikke leies til bruk for andre enn eier/leietakere. Oppgi fullt navn, oppgangsnummer og tlf. Fortell også hva lokalene skal benyttes til. Dyr er ikke tillatt i lokalene. Lokalet leies ikke ut på off. fridager. Lokalet forlates i rengjort og ryddet stand, innen, kl. 21.00.

Støy
Da Nabosenteret er omgitt av leiligheter, er lokalene KUN egnet for selskaper og møteaktiviteter som ikke medfører støy. Det er ikke tillatt å benytte seg av musikk eller bedrive annen støyende virksomhet. Ved overskridelse av disse retninglinjene kan selskapet bli bedt om å avslutte og lokalet stenges av utleieansvarlig.
Vask og rydding av lokalet, blir da foretatt for leietakers regning. Ved eventuell tvist, vil vaktselskap bli benyttet for leietakers regning.

Utleie:
Ved ønske om leie oppgis ønsket leiedato, navn, adresse på juridisk eier, kontakttelefon og event. mailadresse.
Dersom man ønsker å leie lokalet i flere dager er leieprisen kr 750,- det første døgnet og deretter kr 400,- påfølgende døgn. (f.eks. fredag og lørdag -, 750,- + 400,- = kr 1150,-)
Betaling av leie: Vevelstadåsen Grendelag, konto 1503 37 73312, eller med vipps (Vevelstadåsen Grendelag. Nb! vipps nr: 15723 )
OBS! Kontant betaling kan gjøres hos Meny Langhus, til konto: 1503 37 73312 (post/bank i butikk)!
Leietaker sørger selv for renhold av lokalene etter bruk!

Les Grendelagets utleieinstruks før du sender søknad om leie. Du må akseptere regler før leie inngås!
Last ned utleieinnstruks og betingelser her.


1 2

I kalenderen under kan du se når nabosenteret er utleid eller i bruk.