vevelstaaasen
 
  Kontaktpersoner i Grendelagets styre og vaktmestere

Grendelagets vedtekter (pdf)

Returpunktet

Nabosenteret

•Vevelstadåsen Boligsameie

•Vevelstadskogen Sameie

•Vevelstadlia Sameie

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utleieinnstruks Nabosenteret

 

(Gjelder fra 1/3-2019)

Nabosenteret består av to nyoppussede møte- og forsamlingslokaler for aktiviteter i regi av sameiene Vevelstadlia, Vevelstadskogen og Vevelstadåsen, men lokalene brukes også til begrenset utleie. Nabosenteret leies kun ut til beboere i sameiene i Vevelstadåsen. Leietakere må bestille via juridisk eier av leilighet, eller med godkjennelse fra vedkommende.

Det første lokalet er utstyrt for utleie og bespisning for ca. 30 personer, bestående av bord, stoler, bestikk, flate og dype tallerkener, vin/øl glass, kaffekopper etc.
Utstyr og inventar som ødelegges, skal erstattes av leietaker/juridisk eier.


Lokale nr 2 er utstyrt med bord og stoler samt prosjektor og lerret og egner seg best som møte/konferanserom.
Utleie skjer gjennom utleieansvarlig i Grendelagets styre, se www.vevelstadaasen.no.

Ønsker du å leie, eller ønsker ytterligere info; nabosenteret@vevelstadaasen.no

Lokalet kan ikke leies til bruk for andre enn eier/leietakere.
Oppgi fullt navn, oppgangsnummer og tlf. Fortell også hva lokalene skal benyttes til.
Dyr er ikke tillatt i lokalene.
Lokalet forlates i rengjort og ryddet stand, innen kl 23.00

Støy

Da Nabosenteret er omgitt av leiligheter, er lokalene KUN egnet for selskaper og
møteaktiviteter som ikke medfører støy. Ved overskridelse av disse retninglinjene kan selskapet bli bedt om å avslutte og lokalet stenges av utleieansvarlig.
Vask og rydding av lokalet, blir da foretatt for leietakers regning. Ved eventuell tvist, vil vaktselskap bli benyttet for leietakers regning.

Betaling av leie:

Leieprisen for lokale nr 1 er kr. 750,- én dag, og deretter kr 650,- påfølgende dag.
Leieprisen for lokale nr 2 er kr. 500,- én dag, og deretter kr 400,- påfølgende dag.
Leieprisen for begge lokalene er kr. 1100,- én dag, og deretter kr 800,- påfølgende dag.


Betaling skjer til Vevelstadåsen Grendelag gjennom betalingsløsningen viaobos. Her kan man betale med Vipps eller kort.
Lenke til betaling fås av utleieansvarlig.
Beløpet skal dokumenteres innbetalt på vår nettbank før nøkkel utleveres!

Nøkler:

Nøkkel til Nabosenteret fås hos Vaktmestrene torsdag ettermiddag (17.00-19.00) eller i arbeidstiden øvrige ukedager. Vaktmester treffes på telefon: 90733840 / 91188363. (I fellesferien vil det ikke være utleie av lokalene)
Etter bruk leveres nøklene tilbake til vaktmestrenes postkasse (grå) som sitter på den røde veggen ved siden av deres kontor.
Bortkommet nøkkel faktureres med kr. 1200,- til siste leier (pga nødvendig bytte av sylinder).


Brannsikkerhet:

Se eget oppslag i Nabosenteret om brann, rømningsveier etc. Sett deg godt inn i denne før senteret tas i bruk.


Oppvask:

Alt bestikk og servise som har vært i bruk skal vaskes og settes tilbake på sin vanlige plass før du forlater lokalene. NB! Du må selv ta med nødvendige kluter og håndklær.


Gjør slik når du bruker oppvaskmaskinen;

1. Sjekk at filter og overløpsrøret W inne i bunnen på maskinen er på plass.
2. Trykk deretter på knapp A. Vaskemaskinen fylles med vann og starter oppvarming av dette. Maskinen er klar til bruk etter noen minutter.
3. Fyll oppvasken i kurven(e) og åpne døren. Plasser kurven i maskinen, lukk døren og trykk på knapp F.
4. Når siste oppvasken er ferdig tas overløpsrøret W ut. Trykk deretter på knapp B, maskinen tømmes for vann, renses og er klar til neste bruker. (Bruksanvisning finnes på veggen ved siden av oppvaskmaskinen)

Renhold/rydding:

Trekk ut stikkontakt på vannkoker og kaffetrakter etter bruk. Toalett og kjøkken skal vaskes! Sjekk om møblene trenger støvsuging etter deg og vask alle gulv. Støvsuger, mopp, kluter og vaskemiddel finnes i garderoberommet i skap merket RENHOLD NABOSENTERET. Søppel samles i søppelsekk som settes i søppelkontainer utenfor inngangsdøren. Nye sekker finnes i renholdsskapet. Meld fra til Vaktmester om noe blir knust eller ødelagt! OBS! Dersom renholdet ikke blir utført på en tilfredsstillende måte vil det bli leid inn renholder for din regning!

Styreleder Vevelstadåsen Grendelag Espen Andresen


1 2

I kalenderen under kan du se når nabosenteret er utleid eller i bruk.