slice
 

 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vevelstadåsen Boligsameie!

1(Beliggende i Ski Kommune.
5 km nord for Ski, 2 mil syd for Oslo)

Langhus er et av de mest populære boområder i Ski Kommune.
Vevelstadåsen ligger på toppen av Vevelstad, et boområde som består av tre sameier; Vevelstadskogen, Vevelstadlia og Vevelstadåsen.

Vevelstadåsen er et godt bomiljø for både gamle og unge. Kort vei til butikk, idrettsanlegg, buss og jernbane. Skoler og barnehager og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.
Sameiet ble bygget og stiftet i 1975 og tilbyr et etablert bomiljø. Området betegnes som svært barnevennlig med sine grøntarealer og lekeområder. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt takket være flinke vaktmestere og entusiastiske beboere.

––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

––––––––––––– Meldeskjema for oppussing/rehabilitering

I våre vedtekter §17, står det at styret skal varsles når seksjonseiere skal utføre endringer som har betydning for leilighetenes infrastruktur. På denne måten kan sameiet vårt sikre seg mot feilkonstruksjoner som kan ha konsekvens i fremtidige nødvendige utbedringer, slik som ved rehabilitering av røropplegg, elektrisk anlegg, eller avluftsanlegg. Avvik fra spesifikasjoner kan medføre at sameier selv må koste merarbeid ved slik utbedring, eller om nødvendig tilbakestille utbedringer til det opprinnelige. Har du spørsmål om etterisolering av vegger, bestilling av vinduer osv kan styret informere om krav og spesifikasjoner.

Meldeskjema for oppussing/rehabilitering, kan du laste ned her (pdf)

––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Terrasse utbedringer utsatt til inntil videre

Etter samtale med Conrehab, som skal utføre arbeidet med innkomne meldinger med feil og mangler på terrassene på Vevelstadåsen, har vi avtalt følgende: På grunn av corona utbredelse har Conrehab fått beskjed av flere seksjonseiere at de ikke ønsker besøk nå. Vi har derfor avtalt med Conrehab at arbeidet utsettes.

DIV

Slanger i terrassekassene

Noen har meldt at slangene fra terrassekassene har løsnet eller lekker.
Dette er i noen tilfeller elde eller noen ganger manglende vedlikehold av beboer.
I det vedlikeholdet som Conrehab AS (utførende entreprenør) skal gjøre inngår ikke slikt arbeide. Det blir altså noe beboer selv må ta tak i.

Vi skal her prøve å gi noen råd:
Du som har jord i kassen må grave opp og rengjøre området hvor slangen har løsnet. Sorg for at hull gjennom kassen er mest mulig tørr. Har du behov for ny slange, får du denne hos vaktmester. Bruk Tek7 til å lime fast slangen. Best resultat blir det om du får smurt på både utside av slangen og innsiden av hullet, før du presse slangen på plass. For å unngå at slangen tettes bør du legge et lag med småstein over slangeutløpet. Store nok til at de ikke tetter utløpet. Klipp til litt fluenetting (eks. 50x50cm) og legg oppå, slik at jord som du etterfyller ikke tetter mellomrommet til steinene.

Skitne delitasjonsfuger ( fuger i overgang vegg/gulv)
Mange opplever at den buede overgangen har blitt grå/sort og lite pen. Når denne ble anlagt ble den bygget for å kunne oppta bevegelse i huskroppen. Materialene som er brukt i overgangen er derfor myke og tøyelige. I bunn ligger en trekantet isopor. Over denne en malt glassfiberstrie som er malt med diffusjon tett maling pluss et lakk-lag. Dette lakklaget skulle være en forsegling, men fungerer dårlig mht til å av-støte smuss og skitt. Da materialet er porøst er det lett å lage skader på denne konstruksjonen. Vi har derfor tidligere gitt opplysning om at stol/bordben ol. Ikke må stå på denne fugen, da den da blir perforert.
For å rengjøre fugen anbefaler entreprenør å rødspritvaske og bruke en myk børste til forsiktig å skrubbe bort missfarging. Spray rødsprit på flaten, la virke noen minutter og spray på et nytt lag. Etter å ha massert/skrubbet forsiktig kan du forsøke å tørke bort med en superklut. Du må kanskje gjenta operasjonen noen ganger. Alle materialene som ble benyttet ved den opprinnelige betong rehabiliteringen tåler å bli vasket med rødsprit.

Flassing av maling innvendig i kassene
Mange har valgt å tomme kassene for jord og i stedet plassert blomster og busker i potter i ”trauet. I den forbindelse har mange også valgt å male kassene innvendig. Vi har tidligere opplyst om at de da er viktig dersom maling blir brukt at denne må være diffusjonåpen. Har du brukt diffusjon tett maling kapsler du inn fukt som kan medvirke til rust av jern i kassene. Rusten sprenger så betongen som kan skalle av. Malt på denne måten vil medvirke til at maling også etterhvert boble og sprekke.

––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Adgangsbevis til gjenvinningsstasjonene er nå tilgjengelig for beboere på Vevelstadåsen. Bestill adgangskort eller last ned adgangsbevis med appen "MiljøID".

Ved å innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene vil vi sikre at alle som ikke er private husholdninger i Follo Rens område betaler full pris. Dermed kan vi fortsette å holde egenandelen lav.
Det er viktig å skille mellom private husholdninger og næringsdrivende som kunder på våre
gjenvinningsstasjoner. Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr og skal derfor betale en høyere pris forlevering av avfall.

SLIK SKAFFER DU DEG ADGANGSBEVIS:


INNFØRING AV KVOTEORDNING
For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det samtidig innført en kvoteordning per husholdning.
Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Dersom kvoten blir oppbrukt, må man betale en høyere pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.
Kvotene er 18 klipp per år for grovavfall. I tillegg får du separat kvote for hageavfall – 30 klipp per år.

––––––––––––– Rot og løse gjenstander på terrassene

Det hender at beboere får gjenstander som blir blåst fra andres terrasser inn på sin terrasse. Sørg for at det ikke finnes løse gjennstander slik som emballasje av ulik art og lignende hos deg. Det kan være irriterende å måtte rydde opp etter andre.

––––––––––––– Parkering

-> LINK til skjema for parkering på plass D

 

Parkeringsplassen ved rundkjøringen (A) er nå skiltet på nytt (febr. 2018).

Fra og med 19/2-18 gjelder nye skilt på våre private parkeringsplasser. Hvert av sameiene Vevelstadåsen, Vevelstadskogen og Vevelstadlia har sine dedikerte plasser og litt ulike regler. Sett deg inn i ditt sameies regler, slik at dine gjester er orientert. For parkeringsplass A (ved rundkjøringen) gjelder maks 2 timers parkering for beboerdisponerte biler, alle dager, hele døgnet.
Gjester til Vevelstadåsen og Vevelstadskogen kan parkere: Man - fred, maks 2 timer (07.00 - 17.00), ellers ingen begrensning

 

 

 

Link: AVTALESKJEMA FOR PARKERINGSPLASS på Lastebiltomta

Skjema legges ferdig uftylt i styrets postkasse i oppg.16

(21/10) Beboere med behov for parkering av bil nr 2, vil kunne få kjøpt parkeringsbevis (ett år av gangen) på vår parkeringsplass (D).
Parkeringsoblat for ett år koster kr 1800,- og innkreves av Obos.

NB! Firmabiler, og bil 2 disponert av beboere, som i dag ulovlig benytter gjesteparkeringsplasser mellom blokkene, vil bli gitt kontrollavgift og oppfordres til å inngå en slik parkeringsavtale.

Klageskjema på kontrollavgift.

   

 


SMÅNYTT/INFO:

30/3-2022

Otto bildeling er nå tilgjengelig på Vevelstadåsen. 

Til å begynne med er det to biler tilgjengelig. Disse er plassert på parkeringsplass D (den første parkeringsplassen på venstre hånd når man kjører opp Vevelstadåsen).

Dette er et rimelig tilbud til de som trenger en bil en gang i blant, enten om du skal storhandle, eller på hyttetur. Bilene kan leies for hele dager, eller kun på timesbasis. 

Les mer på https://otto.no/ eller last ned appen fra App Store eller Google Play

Returpunktet

Vi minner om at søppel-komprimatoren, som betjenes av våre vaktmestere torsdager (se hvilke under), er ment for husholdningsavfall som ikke får plass i søppelsjakta. Ikke byggematerialer. Dette betyr at byggematerialer som veggpaneler, gulvbelegg, kjøkkeninnredninger etc, - IKKE skal kastes i komprimatoren. Dette må den enkelte beboer selv sørge for å avhende på egnet miljøstasjon, for eksempel Oppegård miljøstasjon. Det samme gjelder større innredningdetaljer som møbler og skap, madrasser etc.
Når det gjelder mengde avfall som kastes fra hver beboer er dette også begrenset av volum og vekt. Er du i tvil, spør vaktmester før du kommer bærende med det. (Antydet mengde, maks en søppelsekk).
Avfall fra utenforstående bli avvist!

Restavfall som skal leveres
til komprimatoren skal KUN
leveres i gjennomsiktige
plastsekker.

Komprimatoren er åpen annen hver uke.

Åpen kl 17-19 følgende dager (2023):
 

Januar 5. og 19.
Februar 2. og 16.
Mars 2. 16. og 30.
April 13. og 27.
Mai 11. og 25.
Juni 8 og 22

Juli STENGT

B! Hensetting av søppel utenom åpningstider kan bli bøtelagt (forsøpling).

Matoljer og fett

Matoljer og fett gjør som kjent stor skade på vårt avløpsnett med avleiring og foring av rotter. Vi ber derfor alle om unngå fett, oljer og matrester i sluk og avløp. Prøveprosjektet med innsamling i egen beholder som sto hos vaktmester fungerte dårlig.
Rådet som gjelder er derfor at du skal samle disse restene i plastflasker eller tette dikkekartonger og kaste i restavfallet. Legg disse gjerne i søppelposen sammen med øvrig avfall.

Div.

Vi vil også minne om at fuktig avfall som stekeoljer og annet flytende avfall må emballeres godt når det kastes i søppelsjakta. Bruk gjerne melke- eller juicekartonger som du taper godt igjen. La fett gjerne stå til det stivner, og kast det deretter i grønn pose. 
IKKE hell ut fett og oljer i avløpet. Dette tetter på sikt rørene og bidrar til uhygiene (mat for rotter). Større mengder fett og oljer bør leveres på gjennvinningsstasjonene.

>>Åpningstider på Follo Rens gjenvinningsstasjoner <<

 

Fellevask av oppgangene.
Torsdager: oppg 2, 4, 6, 8, 10, 28
Fredager: oppg 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Alt som ikke hører hjemme i våre oppganger skal fjernes (vogner, kjelker, sparkesykler, sykler, blomsterpotter, sko etc).
Matter skal tas inn på morgenen på vaskedagen. (Tips; rist matten før du tar den inn i din egen gang) . Vaskingen utføres av Elite AS.

Dersom vask faller på en helligdag vil det vaskes på nærmeste hverdag.