vevelstaaasen
 
  Kontaktpersoner i Grendelagets styre og vaktmestere

Grendelagets vedtekter (pdf)

Returpunktet

Nabosenteret

•Vevelstadåsen Boligsameie

•Vevelstadskogen Sameie

•Vevelstadlia Sameie

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Vevelstadåsen Grendelag

Styret består av 2 representanter fra hvert av de selvstendige sameiene; Vevelstadåsen, Vevelstadskogen og Vevelstadlia.
Formålet er å samarbeide om felles interesser og ressurser slik at et samlet boligmiljø kan opprettholde gode og trivelige boforhold. Felles vaktmestertjenester, utredninger rundt rehabilitering, vedlikehold, parkering, prosjektering og andre naturlige fellesoppgaver. Grendelagets styre forvalter også på vegne av de 3 sameiene fellesområdene.

Vi foretrekker at dere benytter mail.

 

Vevelstadskogen Sameie:

Styreleder

Espen Andresen

926 41 714

espen.andresen@orkla.no

Styremedlem

Einar Gulbrandsen

40 55 01 92

einar@akershave.no

Vevelstadåsen Boligsameie:

Styremedlem

Magne Mauland

908 38 672

m@uland.no

Styremedlem

Anne Berit Hogstad

995 66 205

abhogsta@online.no

Vevelstadlia Sameie:

Styremedlem

Torill Gumus

413 41 576

torillgumus@icloud.com

Styremedlem

Synnøve Martinsen

416 42 781

synnove.martinsen@sias.noVaktmestere i Vevelstadåsen Grendelag
Odd Nornes 91188363 Tlf: 64 86 94 36**
Leif H Hansen 90733840 / 66 82 01 44**
(NB! ** kun til prekære behov, - etter arbeidstid)
Vaktmesterne har arbeidstid mellom 08.00 og 15.30

Vi oppfordrer til å benytte mail ved ikke akutte henvendelser: vaktmester@vevelstadaasen.no