vevelstaaasen
 
  Kontaktpersoner i Grendelagets styre og vaktmestere

Grendelagets vedtekter (pdf)

Returpunktet

Nabosenteret

•Vevelstadåsen Boligsameie

•Vevelstadskogen Sameie

•Vevelstadlia Sameie

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Returpunktet

Returpunktet/Container for restavfall: Vi minner om at Containeren er åpen hver torsdag. Unntak: Stengt i juli

Containeren er naturligvis stengt på helligdager. Styret minner om at containeren er ment for restavfall som ikke får plass i søppelsjakta. Det vil si at større ting som for eksempel veggpaneler, hele kjøkkeninnredninger etc. IKKE skal kastes i containeren da dette er å betrakte som byggeavfall. Dette må den enkelte beboer selv sørge for å avhende på egnet miljøstasjon, for eksempel Oppegård miljøstasjon.

Beboere med for store lass og avfall som ikke er i tråd med retningslinjene vil ikke kunne avhende dette i containeren, og vil bli henvist til egnet miljøstasjon! Likeledes vil avfall fra utenforstående bli avvist! Vi minner også om at det er begrensninger for hva som kan kastes i container for restavfall. Er du i tvil, spør vaktmester.

Link: Åningstider Follo Ren (Oppegård gjennvinningsstasjon)

Link: Priser på levering av avfall; Follo Ren

Kart: Oppegård gjennvinningsstasjon.


Følgende er IKKE tillatt å kaste i containeren:

Farlig avfall
Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler og lignende.

Våtorganisk avfall
Matavfall

Eksplosiver
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, festfyrverkeri og lignende

Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol.

EE-avfall
Alle typer elektriske artikler og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, som for eksempel datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektriske kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr og lignende

Kuldemøbler
Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk
Alle typer dekk – også sykkeldekk!

Impregnert trevirke
Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.

Møbler
Madrasser og stoppmøbler.

NB: Det er IKKE tillatt å sette fra seg avfall ved containeren utenom åpningstid